foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Technikum
Technik logistyk (SPECJALNOŚĆ WOJSKOWA)
Technik fotografii i multimediow
Technik żywienia i usług gastronomicznych
(DIETETYKA)
Branżowa Szkoła I stopnia
Klasa wielozawodowa
(kucharz, sprzedawca, cukiernik, piekarz, przetwórca mięsa i inne)

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

w Rydułtowach

 Celem konkursu organizowanego w ramach projektu „Razem do źródeł Europy” realizowanego przy wsparciu Komisji Europejskiej jest wyłonienie najlepszego projektu na logo. Zwycięzca weźmie udział w wyjeździe (mobilności) do Trabzonu (Turcja), a zwycięskie logo weźmie udział w drugim, międzynarodowym etapie konkursu. Zachęcamy do udziału.

 

Projekt „Razem do źródeł Europy”
Regulamin konkursu

 

 


I. Cel konkursu

Celem konkursu organizowanego w ramach projektu „Razem do źródeł Europy”
realizowanego przy wsparciu Komisji Europejskiej jest wyłonienie najlepszego projektu
na logo.


II. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie i uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Rydułtowach.
2. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do posiadania ważnego paszportu (termin
ważności: co najmniej do kwietnia 2014 roku) oraz pisemnej zgody obojga rodziców /
opiekunów na wyjazd do partnerskiej szkoły w Trabzonie (Turcja).


III.Zasady zgłaszania prac konkursowych
Konkurs ogłoszony zostanie poprzez zamieszczenie niniejszego regulaminu na stronie
internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr w Rydułtowach – na stronie głównej.
Prace konkursowe (w formie pliku na płycie CD / DVD) należy składać w sekretariacie
szkoły do 15 lipca 2013 roku do godziny 13.00. Praca konkursowa musi zawierać:
• elementy graficzne nawiązujące do tematyki projektu,
• flagi państwowe Czech, Niemiec, Polski, Słowacji i Turcji (uczestników
projektu).
Jeden uczeń / uczennica może złożyć jedną pracę konkursową.
Płyta z pracą konkursową powinna zostać umieszczona w kopercie oznaczonej symbolem
graficznym. W osobnej dołączonej kopercie oznaczonej tym samym symbolem graficznym,
co koperta z płytą, powinna znaleźć się informacja według następującego wzoru:
• Imię i nazwisko
• Klasa
• Numer telefonu
Ponadto w kopercie musi znajdować się wstępna zgoda rodziców na wyjazd do Turcji
w dniach 29 września – 3 października 2013 oraz kserkopia stron paszportu zawierających
datę jego ważności.


IV. Rozstrzygnięcie konkursu i nagroda
Spośród złożonych prac konkursowych, komisja złożona z Dyrektora Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach, szkolnego koordynatora projektu oraz jednego
z uczniów zaangażowanych w działania projektowe wybierze jedną pracę konkursową.
Pod uwagę brane będą następujące kryteria:
• staranność wykonania,
• innowacyjność,
• zgodność z tematyką projektu.
Ostateczna ilość uzyskanych przez uczestnika konkursu punktów będzie stanowiła średnią
arytmetyczną ilości punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji.
Imię i nazwisko zwycięzcy zostanie umieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach w terminie do 19 lipca 2013 roku.
Zwycięzca weźmie udział w wyjeździe (mobilności) do Trabzonu (Turcja), a zwycięskie
logo weźmie udział w drugim, międzynarodowym etapie konkursu.

 

Copyright © 2020 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

2020 Copyright Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach Rights Reserved