Kabum w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa

Nadrzędna kategoria: Logistyka

7 marca młodzież naszej szkoły gościła w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gliwicach.

Wizyta była efektem podpisanego na początku roku porozumienia z Wydziałem Studiów Społecznych tej uczelni.

Nasi uczniowie będą mogli uczestniczyć w konferencjach i sesjach naukowych, zajęciach terenowych, wykładach otwartych i innych formach aktywności naukowej. Współpraca dotyczyć będzie również wspólnej wymiany doświadczeń z zakresu metodyki nauczania, integrowania środowiska uczniowskiego z młodzieżą studencką oraz organizacji wspólnych wydarzeń.

Kabum na WSB to projekt drzwi otwartych, który skupia młodzież ponadgimnazjalną z klas o profilu mundurowym wokół pasji związanej z bezpieczeństwem. Podczas II KABUM frekwencja była bardzo wysoka a aula Wydziału pękała w szwach.

Na wstępie uczestnicy drzwi otwartych mogli zapoznać się ze sprzętem wojskowym i indywidualnym wyposażeniem żołnierza, które prezentował 6 BATALION POWIETRZNOSENATOWY w Gliwicach. Później odbyło się szkoleniem pt.: „Aktywny Strzelec” – które przeprowadził już po raz drugi Podoficer zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i absolwent Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu Przemysław MAJCHER. Szkolenie jak zwykle wzbudziło wiele emocji.

Każdy uczestnik warsztatów otrzymał zaświadczenie udziału w wydarzeniu, w ramach którego odbyło się szkolenie pt.: Jak ustrzec się przed atakiem aktywnego strzelca, ćwiczenia praktyczne z użyciem środków pozoracji oraz pokaz broni i wyposażenia. Kolejnym etapem drzwi otwartych było przedstawienie oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa oraz konkurs wiedzy o bezpieczeństwie z nagrodami.