foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Technikum
Technik logistyk (SPECJALNOŚĆ WOJSKOWA)
Technik fotografii i multimediow
Technik żywienia i usług gastronomicznych
(DIETETYKA)
Branżowa Szkoła I stopnia
Klasa wielozawodowa
(kucharz, sprzedawca, cukiernik, piekarz, przetwórca mięsa i inne)

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

w Rydułtowach

Egzaminy maturalne - maj 2021

04.05.- pisemny egzamin maturalny z jęz. polskiego (pp) 9.00 (pr) 14.00

05.05.- pisemny egzamin maturalny z matematyki (pp) 9.00

06.05.- pisemny egzamin maturalny z jęz. angielskiego (pp) 9.00 

07.05.- pisemny egzamin maturalny z jęz. angielskiego (pr) 9.00 

10.05.- pisemny egzamin maturalny z jęz. polskiego (pr) 9.00 

11.05.- pisemny egzamin maturalny z matematyki (pr ) 9.00

11.05.- pisemny egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie  (pr ) 14.00

12.05.- pisemny egzamin maturalny z biologii ( pr ) 9.00

13.05. - pisemny egzamin maturalny z geografii (pr ) 9.00

13.05. - pisemny egzamin maturalny z jęz. niemieckiego (pp ) 9.00

14.05.- pisemny egzamin maturalny z chemii (pr ) 9.00

14.05.- pisemny egzamin maturalny z jęz. niemieckiego (pr) 14.00 

17.05.- pisemny egzamin maturalny z historii (pr ) 9.00

18.05.- pisemny egzamin maturalny z fizyki (pr ) 9.00

19.05.- pisemny egzamin maturalny z informatyki (pr ) 9.00
 

Egzaminy ustne

Część ustna przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramu ustalonego przez przewodniczącego PZE od 7- 20 maja 2021 roku.


Harmonogram egzaminów ustnych udostępniony zostanie zdającym na tablicy informacyjnej dla maturzystów obok sekretariatu uczniowskiego 4 marca 2021 r.

 

Egzaminy maturalne w terminie dodatkowym  (dla zdających, którzy uzyskają zgodę dyrektora OKE w Jaworznie):

1 - 15 czerwca 2021 r. – część pisemna (zgodnie z harmonogramem na stronie
www.oke.jaworzno.pl)

7-12 czerwca 2021 - część ustna z jęz. polskiego i jęz. obcego

Termin ogłoszenia wyników:  5 lipca 2021r. 

Wyniki egzaminu będą dostępne w serwisie dla zdających na stronie OKE w Jaworznie.

Hasła i loginy zdający otrzymają w szkole.

 

Egzamin poprawkowy 2021

24 sierpnia 2021r. (wtorek) o 9.00 - egzamin w części pisemnej

23- 24 sierpnia 2021r. - egzamin w części ustnej ( harmonogram ustala przewodniczący PZE  )

Odbiór świadectw dojrzałości i wyników egzaminu 10 września 2021 r. od godz.12.00.

 

Komunikaty

Komunikaty o szczegółowych sposobach dostosowania form i warunków przeprowadznia  egzaminów w 2021 roku, materiałach i przyborach pomocniczych, harmonogram egzaminów oraz Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 wraz z załącznikami zamieszczone są na stronie OKE w Jaworznie pod adresem:

 

Harmonogram 

Dostosowania form i warunków przeprowadzania egzaminu

Materiały i przybory pomocnicze

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

 

Deklaracje


Termin złożenia deklaracji wstępnej upływa 30 września 2020 r.

Termin złożenia udokumentowanego wniosku o dostosowanie formy i warunków egzaminu – 30 września 2020 r. Dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2021 r.

Termin złożenia deklaracji ostatecznej upływa 7 lutego 2021 r.

Deklaracja do pobrania:

matura w nowej formule zał.1a :

https://oke.jaworzno.pl/www3/em/deklaracje-druki/


Copyright © 2020 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

2020 Copyright Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach Rights Reserved