ZSP nr 2 w Rydułtowach - egzaminy

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

w Rydułtowach


 
   
    

Egzaminy maturalne - maj 2018

04.05.- pisemny egzamin maturalny z jęz. polskiego (pp) 9.00 (pr) 14.00
07.05.- pisemny egzamin maturalny z matematyki (pp) 9.00
08.05.- pisemny egzamin maturalny z jęz. angielskiego (pp) 9.00 (pr) 14.00
09.05.- pisemny egzamin maturalny z matematyki (pr ) 9.00
10.05.- pisemny egzamin maturalny z biologii ( pp, pr ) 9.00
11.05.- pisemny egzamin maturalny z WOS (pp ,pr ) 9.00
11.05.- pisemny egzamin maturalny z informatyki (pp, pr) 14.00
14.05.- pisemny egzamin maturalny z fizyki i astronomii (pp,pr) 9.00
14.05. - pisemny egzamin maturalny z geografii (pp ,pr ) 14.00
15.05.- pisemny egzamin maturalny z jęz. niemieckiego (pp) 9.00, (pr) 14.00
16.05.- pisemny egzamin maturalny z chemii (pp ,pr ) 9.00
16.05.- pisemny egzamin maturalny z historii (pp ,pr ) 14.00

Egzamin z dodatkowego przedmiotu wybieranego przez maturzystów obowiązkowo zdawany jest na poziomie rozszerzonym.
Harmonogram egzaminów ustnych udostępniony zostanie zdającym na tablicy informacyjnej dla maturzystów obok sekretariatu uczniowskiego 4 marca 2018 r.
Termin złożenia deklaracji wstępnej upływa 30 września 2017 r.
Termin złożenia udokumentowanego wniosku o dostosowanie formy i warunków egzaminu - 30 września 2017 r.
Termin złożenia deklaracji ostatecznej upływa 7 lutego 2018 r.

Deklaracja do pobrania:
matura w nowej formule zał.1aN :
matura w starej formule zał.1dS:

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-maturalny/deklaracja-druki-matura


Zasady odpłatności za egzamin maturalny:

https://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20170901%20EM%20Informacja%20CALOSC.pdf

Komunikaty o dostosowaniach w 2018 roku, materiałach i przyborach pomocniczych, harmonogram egzaminów oraz Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018 wraz z załącznikami zamieszczone są na stronie OKE w Jaworznie pod adresem:  https://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20170901%20EM%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

Odbiór świadectw dojrzałości i wyników egzaminu 3 lipca 2018 r. od godz.12.00.
Informacje o egzaminie maturalnym w starej formule znajdują się w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018 w informacji o sposobie organizacji i prowadzenia egzaminu
https://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20170901%20EM%20Informacja%20CALOSC.pdf

Absolwent przystępujący do egzaminu z jęz. polskiego w starej formule zobowiązany jest do przekazania przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) do 10 kwietnia 2018 r. bibliografii wykorzystanej do opracowania wybranego tematu. Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem. Złożenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest warunkiem przystąpienia do części ustnej. Po wyznaczonym terminie bibliografii nie przyjmuje się. Razem z bibliografią zdający przedkłada informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, z których będzie korzystać w trakcie prezentacji. Szkoła udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje.
Lista tematów prezentacji obowiązujących na egzamin w maju 2018 r . dostępna jest w szkole na tablicy informacyjnej dla maturzystów i w sekretariacie uczniowskim.
Konsekwencją niezłożenia bibliografii w terminie jest skreślenie zdającego z listy przystępujących do egzaminu ustnego z języka polskiego.


Egzamin poprawkowy w sierpniu 2018
21 sierpnia 2018 r. o 9.00 - egzamin w części pisemnej ( wtorek )
21-22 sierpnia 2018 r. - egzamin w części ustnej wg harmonogramu ogłoszonego przez dyrektora.

Odbiór świadectw dojrzałości i wyników egzaminu 11 września 2018 r. od godz.12.00.

Dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny

Gościmy

Odwiedza nas 77 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2018 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

2018 Copyright Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach Rights Reserved