foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Technikum
Technik logistyk (SPECJALNOŚĆ WOJSKOWA)
Technik fotografii i multimediow
Technik żywienia i usług gastronomicznych
(DIETETYKA)
Branżowa Szkoła I stopnia
Klasa wielozawodowa
(kucharz, sprzedawca, cukiernik, piekarz, przetwórca mięsa i inne)

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

w Rydułtowach

      

We wtorek 19 listopada w ramach akcji „Szkolny Tydzień Kariery” odbyły się warsztaty na temat „Kreatywność – czym jest i jak ją rozwijać? ” adresowane do uczniów klasy III Ta i IV Ta o profilu technik ekonomista.
Zajęcia prowadziła pani Monika Łaciak – psycholog, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Uczestnicy w praktyczny sposób rozwijali własną kreatywność, zmierzyli się z różnorodnymi zadaniami usprawniającymi myślenie, czy spostrzeganie. 

 

Dodatkowo uczniowie zapoznali się z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Ekonomicznego, mieli możliwość porozmawiania z panią Anną Sochacką, wicedyrektorem działu dydaktyki na UE w Katowicach na temat rekrutacji, dokumentów aplikacyjnych oraz kierunków studiów. Warsztaty dla uczniów naszej szkoły to początek współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, możliwość rozwijania zainteresowań i poszerzania horyzontów dla osób pragnących kontynuować naukę na uczelni wyższej.

A.Gaszka

 

Autoprezentacja i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
Czy jestem dobrze przygotowany do wejścia na rynek pracy?  

 

 Podczas poszukiwania odpowiedniej pracy, wysłanie swojego CV do pracodawcy to dopiero początek. Ma ono zainteresować pracodawcę twoją kandydaturą na to stanowisko. Dobrze przygotowane CV gwarantuje, że zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, ale dopiero podczas tej rozmowy masz szansę pokazać się z jak najlepszej strony i zdobyć wymarzoną pracę. Od dobrze przygotowanej autoprezentacji często zależy, czy dostaniesz pracę, dlatego warto się do niej dobrze przygotować aby przedstawić wszystkie korzyści ze swojego zatrudnienia.

 

19 listopada 2013r., w ramach Szkolnego Tygodnia Kariery odbyły się w naszej szkole zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym panią Aleksandrą Wieczorek. W warsztatach brały udział grupy technikum handlowego z klas IIITa i IVTa. W ramach tych zajęć młodzież badała swoje preferencje zawodowe oraz określała mocne strony. Zajęcia pomogły uczestnikom uświadomić sobie posiadany potencjał, który może być ważnym atutem na rynku pracy i wspomóc ich w poszukiwaniu zatrudnienia.

 

Warsztaty miały na celu uświadomienie uczestnikom, jak ważne jest pierwsze wrażenie i profesjonalne przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej. Uczniowie zapoznali się z zasadami przeprowadzania rekrutacji pracowników, wymaganiami dotyczącymi umiejętności do wykonywania tego typu pracy, najczęściej popełnianymi błędami podczas rozmowy kwalifikacyjnej i autoprezentacji. Każdy z uczniów miał możliwość sprawdzenia swoich sił i wypróbowania w praktyce jak taka rozmowa może przebiegać. Doradca zawodowy zwrócił szczególną uwagę na to, co podlega ocenie pracodawcy  w trakcie rozmowy: wygląd, osobowość, umiejętność rozmowy oraz negocjacji, a także odporność na stres i sposoby radzenia sobie z nim. Młodzież korzystała też z poradnictwa indywidualnego w zakresie określenia predyspozycji zawodowych oraz przygotowania do wejścia na rynek pracy.

 

Określanie drzemiących w młodzieży możliwości, uświadamianie im ich mocnych stron to pierwszy krok w długiej wędrówce do upragnionej kariery zawodowej. Ważne, by uczniowie korzystali z nabytej  wiedzy i umiejętności w planowaniu swojej kariery edukacyjno - zawodowej.

 

Aleksandra Wieczorek

Copyright © 2020 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

2020 Copyright Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach Rights Reserved