foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Technikum
Technik logistyk (SPECJALNOŚĆ WOJSKOWA)
Technik fotografii i multimediow
Technik żywienia i usług gastronomicznych
(DIETETYKA)
Branżowa Szkoła I stopnia
Klasa wielozawodowa
(kucharz, sprzedawca, cukiernik, piekarz, przetwórca mięsa i inne)

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

w Rydułtowach

Egzamin zawodowy jest dla naszych uczniów najważniejszym sprawdzianem przed wejściem ich na rynek pracy. Po raz pierwszy od roku 2004, od kiedy egzamin z części praktycznej odbywa się za pomocą metody projektu nasz uczeń uzyskał 100% punktów. Jest nim Patryk Podżorski, który uzyskał tytuł technika handlowca. Do egzaminu w sesji letniej 2015r. przystąpiło 38 tegorocznych absolwentów, a zaliczyło go 33, co stanowi 87% zdających. Egzamin w zawodzie technik ekonomista i technik organizacji usług
gastronomicznych zdało 100% uczniów, którzy do niego przystąpili. Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy zawodowej lub dalszym kształceniu!
 

Renata Sładek

Copyright © 2020 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

2020 Copyright Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach Rights Reserved